Post Tagged ‘poster’

Hoe harder hij kijkt, hoe meer ze lijkt te gaan leven. Hij wou dat ze zich naar hem omdraaide, een snelle blik zou genoeg zijn.
Hij doet een stap in haar richting. Hij wil weten welke kleur haar ze heeft, of ze net zo’n grof gezicht heeft als de anderen. Die hebben de kleur van een stoffige aardappel, ongeschild. Ze lijkt tengerder.
Hij doet nog een stapje dichterbij. Ze blijft bewegingloos. Het schamele licht valt op haar nek, strijkt langs een wang. Hij spant zich in om nog beter te kijken. Alle geluiden om hem heen vallen weg. Het is stil daarbinnen. Bewoog ze nou toch?
Hij zou naast haar willen gaan zitten, zelf ongegeneerd zijn handen in de schotel willen steken, happen hete patatten naar binnen willen schrokken en dan een slok hete koffie slurpen. Hij kan de warmte bijna langs zijn slokdarm voelen glijden. Hij zou haar aankijken en tevreden glimlachen.
‘Rob!’ Zijn moeder aait hem over zijn haren. ‘Wat sta je te dromen? Ga je mee? Binnen kun je ze in het echt zien.’ Hij trekt zijn blik los van de poster en kijkt verbaasd op naar haar. ‘Echt?’
De bijdrage van gastschrijver Jozef Zibben