Post Tagged ‘positief’

Hij vindt goed, wat zij verkeerd vinden. Waar de een schoon vóór is, zijn de anderen vies op tegen. Is het eigen of andermans schuld? Laatst iets moois gelezen over complottheorieën. Mensen hebben een natuurlijke neiging iets achter gebeurtenissen te zoeken. Het heeft te maken met een oerinstinct dat vanaf de prehistorie al gericht is op overleven. Evolutionair gezien werkt het blijkbaar zo dat achterdocht je beschermt. Maar hoe ver grijpt dat trekje van de mens in op het dagelijkse leven? Is negatief zijn beter voor je dan een positieve kijk op het leven? Verklaart dat bijvoorbeeld de teneur van berichten in de media, die toch vooral negatief van toon zijn en daarmee vaak aansluiten op het complotdenken?

Het schijnt dat complottheorieën vooral voortkomen uit gevoelens van onzekerheid. Zeker wanneer die emotie te maken heeft met rampen, de dood of andere ernstige gebeurtenissen in het leven. Om daar grip op te krijgen is het zoeken van een (eigen) verklaring of het vermeend kunnen aanwijzen van een schuldige een probaat middel. Als iemand anders het gedaan heeft, dan kun jij er niks aan doen. En dat fenomeen is verre van zeldzaam. Luister en kijk maar om je heen. Mensen weten het zéker. Het wordt hen aangedaan. Door de buren, de familie, de overheid, de Verenigde Staten, de moslims, de stand van de planeten… Hoe verdergezocht de verklaring, hoe stelliger die vaak klinkt.

Zo jammer, die ‘negatieve zekerheid’ bij mensen… Wanneer je jezelf alsmaar bezighoudt met het uitzoeken en het benadrukken van het ‘slechte’, dan wordt het goede zo voor de hand liggend. ‘Mooi’ wordt bijna banaal als ‘vies’ het vermelden waard wordt. En dat is jammer. Het afwijzen van ‘viezigheid’ wil bovendien niet zeggen dat je zelf ‘schoon’ bent. Door een schuldige aan te wijzen wordt je zelf niet vrijgepleit. Integendeel. Hoe groter het complot, hoe meer kans dat je er zelf deel van uitmaakt… gezien vanuit de buren dan.

Kortom, ik ga het voortaan positief benaderen. Conditioneer me op negativiteit. Wanneer ik dat constateer, zoek ik een positieve tegenhanger. Liefst nog in dezelfde zin! Ik word er misschien niet beter van, maar de wereld ook zeker niet slechter. Dus ga ik niet alleen over ‘slecht’ spreken, maar ook over ‘goed’. Niet alleen ‘vies’, maar ook ‘mooi’. Onder het motto ‘mooi vies is niet lelijk en goed slecht niet verkeerd’. Dat is ook een soort theorie. En net als menige complottheorie eveneens zonder bewijs. Dat laatste weet ik zeker!